• +385 98 16 15 292
  • kubus.projekt@gmail.com
  • Kubus Projekt d.o.o.

Energetski certifikati

Energetski certifikat je dokument kojim se predočavaju energetska svojstva zgrade (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova, klima…) i koji ima propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba.


Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.


Čemu služi energetski certifikat?


Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o njenim energetskim svojstvima, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava.Koliki je rok važenja energetskog certifikata?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina. U sklopu izrade energetski certifikata za Vas izrađujemo:
  • izvješće o energetskom pregeldu zgrada

  • energetski certifikat Vaših nekretnina, za jednostavne objekte do 400 m² i složene objekte preko 400 m²

  • prijava energetskog certifikata u ministarstvo graditeljstva

Kome je potreban energetski certifikat?
  • Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano

  • nestambene zgrade (poslovne, uredske, škole, fakulteti, vrtići, bolnice, sportske građevine, hoteli, restorani, trgovački centri, muzeji, knjižnice… )

  • sve novoizgrađene nekretnine (UVJET ZA UPORABNU DOZVOLU)

  • stambene zgrade, odnosno dio zgrade koji se prodaje

  • od 01.01.2016. godine i sve nekretnine koje se iznajmljuju, daju u leasing ili zakup

certifikat_kubus_slika