• +385 98 16 15 292
 • kubus.projekt@gmail.com
 • Kubus Projekt d.o.o.

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova.


Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.), povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.

Vlasnik nad nekretninom (stanom, poslovnim prostorom, garažom itd.) koji nije upisan u zemljišne knjige, te nema adekvatni dokaz o vlasništvu, nakon etažiranja, bit će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže itd, a suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom).


Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišno - knjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže, itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta i zgrade). Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica. 


Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva sastoji se od tri djela:

 • prikupljanje dokumentacije

 • izrada elaborata etažiranja

 • pravni proces u etažiranju

Koji su dokumenti potrebni za izradu elaborata o etažiranju?

Za izradu elaborata o etažiranju potrebno je pribaviti sljedeće dokumente:

 • nacrti objekta iz ovjerenog projekta ili gradskog arhiva (idu uz građevinsku dozvolu)

 • građevinska dozvola ili potvrda o vremenu gradnje

 • kopija katastarskog plana

 • prijepis posjedovnog lista (katastar)

 • zemljišnoknjižni izvadak (gruntovnica)


U sklopu etažiranja zgrada za Vas izrađujemo:

 • etažne elaborate vaših nekretnina

 • usluge odvjetnika u suradnji sa našim kooperantima

 • stručno savjetovanje