• +385 98 16 15 292
 • kubus.projekt@gmail.com
 • Kubus Projekt d.o.o.

Legalizacija

Izradite cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za provedbu legalizacije objekata na jednome mjestu i mirno čekajte poziv nadležnog tijela!

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se:

 • zgrada, odnosno

 • rekonstruirani dio postojeće zgrade

Izgrađena

 • bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno

 • protivno tom aktu,


vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011.


Ukoliko posjedujete kuću, zgradu ili poslovni prostor koji je izgrađen bez građevinsko tehničke dokumentacije ili je od iste odstupljen, potrebno je provesti postupak legalizacije za vašu nekretninu u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.).


U sklopu legalizacije zgrada za Vas izrađujemo:

 • arhitektonske snimke izvedenoga stanja nezakonito izgrađene zahtjevne zgrade

 • snimke izvedenoga stanja nezakonito izgrađene manje zahtjevne i jednostavne zgrade

 • dokaze mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade

 • usluge geodetskih snimaka u suradnji sa našim kooperantima

 • stručno savjetovanje