• +385 98 16 15 292
  • kubus.projekt@gmail.com
  • Kubus Projekt d.o.o.

Nadzor

Tvrtka Kubus Projekt d.o.o. omogućava stručni nadzor nad građenjem , od prijave gradilišta nadležnim institucijama do tehničkog pregleda zgrade i primopredaje objekta, sve u skladu sa Zakonom o gradnji (NN.153/13) i Zakonom o prostornom uređenju (NN.153/13), odobrenom tehničkom dokumentacijom i pravilima tehničke struke.


Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj složenosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili više osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni inženjeri).

Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:
  • provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima

  • provjeriti ispunjava li izvođač uvjete za izvođenje radova

  • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom

  • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova

  • podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova

  • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova

  • izrada završnog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

Angažiranjem nadzora u velikoj mjeri smanjuje se mogućnost nastanka nedostataka u gradnji i nesporazuma s izvoditeljem a time i mogući sudski sporovi koji su u tom području česti i dugotrajni. Angažiranje ovaštenog inženjera kao nadzornoga organa prilikom gradnje je zakonska obveza.